Donaties & ANBI

Particulieren en bedrijven kunnen donaties doen aan de Leeszaal. Sinds 2015 heeft de Leeszaal de ANBI-status. Giften aan Leeszaal Rotterdam West zijn daarmee aftrekbaar van de belasting.

De ANBI-status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals de publicatie van bepaalde informatie op deze website, te weten: de contactgegevens van het bestuur, inzicht in ons beloningsbeleid, de doelstelling van de stichting, een recent beleidsplan en een financiële verantwoording.

Bestuur Stichting E3D – Leeszaal West
  • Gert-Jan te Velde – voorzitter
  • Emine Yilmazgil – penningmeester
  • Denise Sarfo – secretaris
Contactgegevens

Rochussenstraat 497
3023 DL Rotterdam
info@leeszaalrotterdamwest.nl

Beloningsbeleid E3D en Leeszaal

Bestuursleden van Stichting E3D ontvangen geen vergoeding. De Leeszaal wordt gerund door zo’n 80 vrijwilligers die daarvoor evenmin een geldelijke vergoeding krijgen. Als beloning worden vrijwilligers – in de vorm van individuele of groepsgewijze training en advisering – geholpen met de realisering van een persoonlijke ontwikkelingswens.

Doelstelling E3D

Het in beeld brengen, inzichtelijk maken en in beweging brengen van het dagelijks (samen)leven en de sociale dynamiek in de stad door middel van het initiëren en (doen) opzetten en uitvoeren van onderzoek, publicaties, discussies, experimenten, culturele producties en evenementen.

Jaarverslagen

Het inhoudelijke en financiële jaarverslag vind je op de pagina Jaarverslagen.